PRIVACY POLICY

Privacy policy

Persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. deze website

Pro Actief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Geanonimiseerde gegevens over uw activiteiten op onze website
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website te gebruiken, in correspondentie en telefonisch.

 

Privacyverklaring

Pro Actief staat voor een betrouwbare en gewaardeerde dienstverlening met een open en respectvolle benadering. Goede bescherming van persoonsgegevens is cruciaal. Wij verwerken persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en op een transparante wijze.

 

Bewaartermijn

Pro Actief zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens van zzp’ers bewaren wij 2 jaar na de laatste opdracht van de zzp’er. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is de bewaarplicht voor ID bewijzen 5 jaar na einde dienstverband en moeten fiscaal relevante persoonsgegevens volgens de belastingwetgeving 7 jaar bewaard worden.

 

Delen met derden

Pro Actief verstrekt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Pro Actief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

Pro Actief neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen:

– Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen;

– Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in uw dossier;

– Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

De door u gegeven toestemming voor (een bepaalde) verwerking kan uiteraard door u worden ingetrokken.

 

Cookies

Pro Actief gebruikt alleen cookies voor het anoniem meten van uw bezoekersgedrag door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Met deze gegevens wordt de gebruiksvriendelijkheid van de website geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via info@fgadviesnoord.nl.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.